Loading

Müşteri Aydınlatma (Çözüm)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans şeklindeki kişisel verileriniz; tarafınızdan veya 3. kişilerden; fiziki ortamda yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Çözüm Perakende Lastik Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

 

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-c 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

Yetkili Kamu Kurumları ve Yetkili Özel Kişiler

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

İş Ortakları

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@cozumlastik.com.tr 

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru 

Merdivenköy Mah. Nur Sok. A Blok No: 1/1 İç Kapı No: 140 Kadıköy / İstanbul