Loading

İYS Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan; fiziki, internet sayfası veya elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Çözüm Perakende Lastik Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması 

 

 

 

 

 

Kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetimi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Pazarlama Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kamu kuruluşlarına bilgi verilmesi

İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması 

 

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

 

 

İş Ortakları

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

Yetkili Kamu Kurumları ve Yetkili Özel Kişiler

 

  1. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@cozumlastik.com.tr 

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru 

Merdivenköy Mah. Nur Sok. A Blok No: 1/1 İç Kapı No: 140 Kadıköy / İstanbul